Jesteś tu: » Strona startowa

 

 

 

1. Opłaty za obiady za marzec 2017 r. 

Uczniowie: 92,00 zł           

Nauczyciele: 161,00 zł

Wpłaty  proszę dokonać  do 10.03.2017 r. na konto szkoły:

 ING o/Racibórz 85 1050 1328 1000 0022 3847 6515

Tytuł przelewu: Imię i nazwisko dziecka, klasa, SP 13, za który miesiąc

Dzień Uważności

 

Uważność jest polskim odpowiednikiem angielskiego pojęcia mindfulness, opisywanego jako specyficzny rodzaj uwagi, skierowanej na bieżący moment, na bycie TU i TERAZ, na doświadczanie życia w każdej sekundzie, wraz ze wszystkimi emocjami, doznaniami i myślami. Taka samoobserwacja i samopoznanie prowadzą do pozbycia się nawykowych ocen, przywiązań i reakcji, na rzecz świadomych wyborów i wolności.

 

Dzień Uważności
czytaj więcej

Dni stają się dłuższe, jest coraz cieplej, od rana słychać śpiew ptaków – to znak, że wiosna już jest wokół nas. Dziś uczciliśmy jej oficjalne nadejście organizując „Święto latawca”. Przez kilka godzin klasy IV-VI z wielkim zaangażowaniem budowały przeróżne obiekty latające – duże, małe, kolorowe, trójkątne, kwadratowe, z ogonkiem lub bez. Najważniejsze by wzniosły się w powietrze dzięki podmuchom wiosennego wiatru. Oprócz latawców każda klasa zaprezentowała swoją „Panią Wiosnę” – były wiesze, piosenki, rymowanki, piękne, kolorowe stroje i bogato przystrojone gazetki ścienne. Po oficjalnej prezentacji nadszedł czas na test latawców, dlatego wszyscy zebrali się na boisku szkolnym, by sprawdzić, czy te uniosą się na wietrze. 

Dzień Wiosny
czytaj więcej
 • Raciborska Gala Młodych Talentów

Raciborska Gala Młodych Talentów  30 maja 2017 r.

 1. Raciborska Gala Młodych Talentów jest imprezą kulturalną organizowaną przez Przewodniczącego Rady Miasta Raciborza.
 2. Gala nie ma statusu konkursu.
 3. Uczestnicy gali otrzymują dyplom.
 4. Gala odbywa się raz w roku.
 5. Gala prezentuje osiągnięcia artystyczne uczniów w kategoriach:
 • taniec,
 • śpiew,
 • gra na instrumencie,
 • recytacja,
 • aktorstwo,
 •  plastyka,
 • inne dyscypliny artystyczne,
 1. Uczestnikami gali są uczniowie uczęszczający do szkół oraz domów kultury w Raciborzu.
 2. Dopuszcza się do gali uczniów od pierwszej klasy szkoły podstawowej
  do klasy maturalnej włącznie.
 3. Uczestnik powinien wykazać się pierwszym, drugim lub trzecim miejscem
  w konkursie przynajmniej wojewódzkim.
 4. Uczestnik może zostać wykluczony z gali, jeśli nie ma wiarygodnego źródła potwierdzającego sukces.
 5. Uczestnik gali może być zaproszony do następnej edycji, pod warunkiem, że przynajmniej powtórzy swój sukces.
 6. Zgłoszenie uczestnika następuje na przygotowanym przez organizatora formularzu.
 7. Zgłaszający uczestnika do gali jest zobowiązany do rzetelnego wypełnienia blankietu zgłoszenia.
 8. Czas prezentacji określa organizator.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo przesłuchania zgłoszonych uczestników.
 10. W przypadku zbyt licznych zgłoszeń w którejś kategorii organizator zastrzega sobie prawo do łączenia występów.
 11. Zgłoszenie uczestnika do udziału w gali jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przyjęcie artystycznej koncepcji występu opracowanej przez organizatora.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo zatrzymania jednej pracy plastycznej uczestnika (dotyczy plastyki) w celu zorganizowania jubileuszowej wystawy.
 13. Warunkiem uczestnictwa w Raciborskiej Gali Młodych Talentów w dziedzinie „plastyka” jest wykazanie się przez uczestnika znacznym dorobkiem artystycznym (oprócz pracy nagrodzonej uczestnik powinien zaprezentować swoje inne prace).
 14. Terminy przyjmowania zgłoszeń, prób i przesłuchań określa organizator.
 15. Spóźnienie zgłoszenia eliminuje możliwość uczestnictwa w gali w danym roku.
 16. W czasie prób i prezentacji uczestnik gali pozostaje pod opieką nauczyciela prowadzącego lub rodziców.
 17. Uczestnicy RGMT lub ich opiekunowie prawni wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestników podanych w formularzu zgłoszeniowym oraz fotografii wykonanych podczas uroczystości na potrzeby przeprowadzenia i promocji gali - zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r., Nr 101 poz. 962 ze zm.)

 

Zgłoszenia przyjmujemy do 30 kwietnia 2017 roku (u dołu strony Karta zgłoszenia/plik ddo pobrania)

 

Szkoła Podstawowa nr 13  im. Stanisława Staszica

ul. Staszica 12, 47 – 400 Racibórz   tel/fax 32 415 33 24

e mail: sp13raciborz@poczta.onet.pl    www.sp13raciborz.szkolnastrona.pl

informacja o gali: Andrzej Rosół, tel 606 982812, e - mail kwabramor@wp.pl

 • Magia srebrnego ekranu - film bawi, uczy, wychowuje czyli świetlicowe kółko filmowe

W ramach świetlicy chętni uczniowie klas drugich naszej szkoły uczestniczą w zajęciach kółka filmowego. Podczas zajęć  poznajemy podstawowe terminy z zakresu teorii filmu takie jak np. gatunki filmowe, praca na planie,  tajemnice efektów specjalnych oraz kim jest krytyk filmowy. Poprzez dyskusje na dany temat poruszany w oglądanych filmach uczniowie zostają postawieni przed różnorodnymi problemami np. nietolerancja, brak akceptacji ze strony rówieśników, wartości oraz konflikty rodzinne, przyjaźń. Najistotniejszym celem naszych zajęć jest ukształtowanie ucznia jako aktywnego i wrażliwego odbiorcy filmowego który potrafi zrozumieć świat w jakim się znajduje. Zajęcia prowadzi Pani Ewelina Draus. 

Magia srebrnego ekranu - film bawi, uczy, wychowuje czyli świetlicowe kółko filmowe
 • Program „Zdrowe – nietrudne!”.

„A wszystko to po to, by kształtować pozytywne nawyki żywieniowe, promować zdrowy tryb życia i wychować zdrowe pokolenia.” 

Dobrze zbilansowana dieta oraz aktywność fizyczna jest warunkiem prawidłowego rozwoju dzieci i  dorosłych.  Wiedzą o tym uczniowie naszej szkoły. Klasy IB oraz IIIb pod czujny okiem wychowawców biorą udział w programie „Zdrowe - nietrudne” organizowanym przez firmę Kupiec. Głównym celem programu jest nauka racjonalnego, zdrowego  odżywiania, program uczy jak przygotowywać zdrowe, pełnowartościowe posiłki dla całej rodziny.

Program „Zdrowe – nietrudne!”.

Zapraszamy do „Szczęśliwej Trzynastki”,

 

 

 Zapisy do klas I, również telefonicznie:


324153324


Zapewniamy:

 • wykształconą kadrę pedagogiczną,
 • bardzo dobrze wyposażone, multimedialne, kolorowe klasy lekcyjne, salę zabaw oraz plac zabaw,
 • naukę języka angielskiego i niemieckiego,
 • gimnastykę korekcyjną,
 • zajęcia sportowe dla chłopców w klubie sportowym ,,Unia",
 • naukę pływania,
 • kółko szachowe, teatralne, plastyczne, zajęcia komputerowe, SKS,
 • opiekę w świetlicy szkolnej od 6.45 - 16.30
 • opiekę medyczną,
 • indywidualne szafki dla uczniów
 • dzieci objęte są programami unijnymi „Pij mleko”, „Owoce w szkole” oraz „Szkoła bez przemocy”.

 

Nasi uczniowie: 

 • zdobywają czołowe miejsca w konkursach ogólnopolskich,
 • wyjeżdżają na ciekawe wycieczki,
 • zimą, chętni, uczą się jeździć na nartach i łyżwach,
 • biorą udział w zajęciach teatralnych

 

 

Zapisy do klas I
czytaj więcej
 • „Soki i musy – witaminy w SMART formie”.

Klasa Ib (wychowawca Pani Małgorzata Młynarczyk) oraz klasa IIIb ( wychowawca Pani Bożena Machalska) realizują program  pt. „ Soki i musy – witaminy w SMART formie”.

Podczas realizacji programu uczniowie poznają tajniki dobrze zbilansowanej diety, w tym spożywania odpowiedniej ilości warzyw i owoców, które w jednej porcji dziennie mogą zostać zastąpione przez 100% sok lub mus owocowo-warzywny.  Kampania nie promuje żadnych marek czy określonych produktów, jej głównym celem jest nauka właściwego odżywiania oraz propagowanie aktywności fizycznej. 

„Soki i musy – witaminy w SMART formie”.

Pliki do pobrania

Poleć nasNapisz do nas

Opracowanie: szkolnastrona.pl