Jesteś tu: » Strona startowa

1. Opłaty za obiady za wrzesień 2016 r.  

  

Uczniowie: 80,00 zł           

Nauczyciele: 140,00 zł

 

Wpłaty  proszę dokonać  do 10.09.2016 r. na konto szkoły:

 ING o/Racibórz 85 1050 1328 1000 0022 3847 6515

Tytuł przelewu: Imię i nazwisko dziecka, klasa, SP 13, za który miesiąc 

 

 

Światowy Dzień Morza

World Maritime Day czyli Światowy Dzień Morza w kalendarzu pewnie u każdego wywołuje najpiękniejsze wakacyjne wspomnienia. Lubimy podczas letnich upałów pływać lub brodzić w orzeźwiającej wodzie. Wielu kocha morze za sporty, które możemy tam uprawiać, np. żeglowanie, windsurfing, narty czy rowery wodne.

Światowy Dzień Morza
czytaj więcej

22.09.2016 r. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. R. Kincla w Raciborzu odbył się Konkurs Wiedzy o Ruchu Drogowym, w którym uczniowie naszej szkoły zajęli ponownie wysokie miejsca:

Im. Miłosz Kędzior,

IIm. Magdalena Górecka,

IVm. Milena Gnot.

W klasyfikacji szkół podstawowych zajęłiśmy I miejsce. Uczniowie zostali przygotowani przez K. Jasion. Gratulujemy serdecznie!

Konkurs Wiedzy o Ruchu Drogowym
czytaj więcej
  • Konkurs Wiedzy o Ruchu Drogowym

22.09.2016 r. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. R. Kincla w Raciborzu odbył się Konkurs Wiedzy o Ruchu Drogowym, w którym uczniowie naszej szkoły zajęli ponownie wysokie miejsca:

Im. Miłosz Kędzior,

IIm. Magdalena Górecka,

IVm. Milena Gnot.

W klasyfikacji szkół podstawowych zajęłiśmy I miejsce. Uczniowie zostali przygotowani przez K. Jasion. Gratulujemy serdecznie!

  • Zarządzenie dyrektora

Racibórz 13.09.2016                                                                                                                                                   

 

Zarządzenie nr 8/2016/2017

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13 w Raciborzu

w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

z dnia 12 września 2016 r.

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. nr 46, poz. 432 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017  w dniach:
31.10.2016,   2.05.2017,  16.06.2017,  22.06.2017.

§ 2

W ww. dniach czynna będzie świetlica szkolna , zapewniając opiekę nad uczniami, którzy zostaną zgłoszeni w terminach podanych przez wychowawców .

§ 3

Zobowiązuję wychowawców wszystkich klas do poinformowania uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów do 30 września o ustalonych terminach dni wolnych oraz o  organizacji pracy szkoły w tych dniach zapewniających opiekę nad uczniami, którzy w tych dniach zgłoszą się do szkoły.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Dyrektor Szkoły

 

  • Zebrania z rodzicami

Wykaz sal w których odbędą się

zebrania z rodzicami w dniu 12.09.2016 r.

Klasa

Numer sali

Godzina

I a

15

17:00

I b

13

17:00

II a

11

17:00

II b

10

17:00

II c

16

17:00

II d

22

17:00

II e

5

17:00

III a

9

17:00

III b

12

17:00

III c

14

17:00

IV a

32

17:00

IV b

28

17:00

IV c

3

17:00

V a

34

17:00

V b

31

17:00

VI a

30

17:00

VI b

33

17:00

VI c

35

17:00

 

W trakcie zebrania będą zbierane składki na ubezpieczenie NNW uczniów (składka 50 zł) i na Radę Rodziców (50 zł).

  • Ogłoszenie

Uwaga uczniowie oraz rodzice/opiekunowie.
W środę, 14 września 2016r., o godz. 17.00 w Raciborskim Centrum Kultury Przy ul. Chopina 21 odbędzie się uroczyste wręczenie dyplomów i stypendiów za wyniki w nauce oraz nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki za II semestr roku szkolnego 2015/2016.
Stypendyści to uczniowie, którzy uzyskali średnią ocen powyżej 5,5 i min. b. dobrą ocenę z zachowania. Proszę, aby nagrodzeni uczniowie przybyli ok. godziny 16:50, by punktualnie rozpocząć galę.

O godz. 9.30 w sali gimnastycznej rozpoczęło się Pasowania na ucznia. W uroczystości wzięli udział uczniowie klas Ia i Ib pod opieką swoich wychowawczyń Doroty Świst i Małgorzaty Młynarczyk. Dzieci otrzymały dary od wróżek, skakały, rzucały woreczkami, rozwiązywały różne zagadki i odpowiadały na pytania. Na koniec wykazały się odwagą i wypiły eliksir wiedzy. 

Potem nastąpiła najważniejsza część. Dzieci powtórzyły za p. Dyrektor słowa przyrzeczenia i zostały pasowane na ucznia.

Po pasowaniu wszyscy udali się do swoich klas. Nowi uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Życzymy wielu sukcesów dzieciom, a rodzicom powodów do dumy i satysfakcji.

Pasowanie na ucznia
czytaj więcej

Pliki do pobrania

Poleć nasNapisz do nas

Opracowanie: szkolnastrona.pl