Jesteś tu: » Strona startowa

Opłaty za obiady za październik 2015   

  

Uczniowie: 88,00 zł           

Nauczyciele: 126,00 zł

 

Wpłaty  proszę dokonać  do 10.10.2015 r. na konto szkoły:

 

ING o/Racibórz 85 1050 1328 1000 0022 3847 6515


Tytuł przelewu: Imię i nazwisko dziecka, klasa, SP 13, za który miesiąc

Światowy Dzień Poczty i Znaczka Pocztowego

Obchodzimy dzisiaj święto Poczty. Z tej okazji życzymy wszystkim pracownikom wykonywania codziennych obowiązków w tak radosnym budynku jak ten ze zdjęcia obok, oby uśmiechały się do Was stempelki, postacie na znaczkach pocztowych, klienci stojący w kolejce i szefostwo. Bukiet najserdeczniejszych życzeń składa korzystająca z Waszych usług Szkolnastrona.pl :)

Kartka z kalendarza 09-10-2015
czytaj więcej
  • Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy na dzień otwarty 26 października 2015 r. o godz. 16.30.

Zaproszenie

W dniu 21 września 2015 roku w naszej szkole odbyła się „lekcja astronomii na żywo”. W tym dniu gościliśmy dwóch astronomów, pasjonatów Wszechświata, twórców projektu  Astrohunters – panów Dawida Barteczko i Michała Witka.

Uczniowie klas IV – VI wysłuchali wykładów na temat kosmosu, a następnie razem już z młodszymi dziećmi uczestniczyli w warsztatach na boisku szkolnym, gdzie mogli obserwować przez ogromne teleskopy naszą najbliższą gwiazdę - Słońce. 

Lekcja astronomii na żywo
czytaj więcej

„Wyprawa - poprawa”. Pod takim hasłem odbywała się tegoroczna akcja „Sprzątanie świata – Polska”, koordynowana i organizowana przez Fundację Nasza Ziemia i Fundację „Sprzątanie Świata – Polska”.

W ramach tegorocznej edycji kampanii zwracamy uwagę na rolę, jaką każdy z nas może odegrać w tworzeniu i funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie. Wskazanie, że poza obowiązkami, mamy również prawa, a jednym z nich jest prawo do tego, żeby się domagać rozwiązywania przez gminy takich problemów jak np. dzikie wysypiska. Do tego potrzebna na będzie wiedza i chęć współuczestniczenia w działaniach podejmowanych dla czystego środowiska.

 

Sprzątanie świata
czytaj więcej
  • Informacja o procesie montażu źródełek w szkołach

Dyrektor szkoły za aprobatą Rady Rodziców zgłosił gotowość szkoły do montażu urządzeń do udostępniania wody pitnej dla uczniów tzw. źródełek. Zostaną zainstalowane w naszej szkole.

Źródełko (poidełko) to urządzenie zamontowane do ściany, posiadające misę i kranik, do którego należy doprowadzić wodę zimną i zapewnić podłączenie do kanalizacji.

Po montażu źródełka zostanie przeprowadzone badanie jakości wody, a po otrzymaniu pozytywnego wyniku, nastąpi podpisanie protokołu odbioru zampntowanego źródełka.

 

Zgodnie z zaleceniami żywieniowymi dzieci powinny wypijać minimum 6-8 szklanek płynów dziennie, najlepiej w postaci wody. Przy dużej aktywności fizycznej lub wysokiej temperaturze otoczenia ilość wody powinna zostać zwiększona o dwie szklanki. Gdy dziecko za mało pije, następuje odwodnienie organizmu, w efekcie dziecko jest osłabione, zmęczone, może je boleć głowa, ma obniżoną koncentrację i sprawność fizyczną.

Informacja o procesie montażu źródełek w szkołach
  • Zarządzenie dyrektora

Racibórz 15.09.2015                                                                                                                                                   

 

Zarządzenie nr 2/2015/2016

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13 w Raciborzu

w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

z dnia 14 września 2015 r.

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. nr 46, poz. 432 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2015/2016  w dniach:
2.11.2015,  5.04.2016,  2.05.2016,  27.05.2016,  23.06.2016.

§ 2

W ww. dniach czynna będzie świetlica szkolna, zapewniając opiekę nad uczniami, którzy zostaną zgłoszeni w terminach podanych przez wychowawców .

§ 3

Zobowiązuję wychowawców wszystkich klas do poinformowania uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów do 30 września o ustalonych terminach dni wolnych oraz o  organizacji pracy szkoły w tych dniach zapewniających opiekę nad uczniami, którzy w tych dniach zgłoszą się do szkoły.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Bogusława Małek

Dyrektor Szkoły

 

  • Nowy rozkład dzwonków

UWAGA RODZICE!

      Od dnia 14.09.2015 r. (tj. poniedziałek) obowiązuje nowy rozkład dzwonków. Lekcje kończą się o innych porach niż dotychczas.                                     

 

1)  8:00 – 8:45                                    

2)  8:50 – 9:35                                    

3)  9:45 – 10:30                      

4) 10:40 – 11:25                                

5) 11:45 – 12:30                    

6) 12:45 – 13:30                                

7) 13:45 – 14:30                                

8) 14:35 - 15:20                                                                                          

9) 15:25 – 16:10

Pliki do pobrania

Poleć nasNapisz do nas

Opracowanie: szkolnastrona.pl

Sponsorzy nagród w konkursie "Szkolnastrona Roku 2014"

Robocamp Megamatma